Bismillahirrahmanirrahim

Monday, February 2, 2009

Kembalinya Sistem Khilafah

"Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah, dan beliau lari ke Makkah, maka datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, lalu mereka membawa lelaki tersebut secara paksa, kemudian mereka membai'ahnya antara Hajarul- Aswad dengan Maqam Ibrahim.
- Riwayat Ahmad dan Abu daud dari Ummu Salamah

0 ulasan:

Google News

 

Tentera Mahdi | Tentera Dajjal