Bismillahirrahmanirrahim

Thursday, January 1, 2009

Perang Dunia IV dan al-Malhamah al-Kubra

"Kamu akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum ( NATO dan EUROPE ) dalam keadaan aman, lalu kamu akan berperang ( Perang Dunia ke IV - Perang Armageddon ) bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka ( Amerika Syarikat - 2/3 kaum yahudi akan musnah ). Maka kamu akan selamat dan mendapat harta rampasan, kemudian kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit - bukit, maka berdirilah seorang lelaki dari kaum Rum. Lalu dia mengangkat tanda salib dan berkata: " Salib telah menang", maka datanglah kepadanya seorang lelaki dari kalangan kaum Muslimin dan membunuh lelaki Rum tersebut lalu kaum Rum mengkhianat* dan terjadilah peperangan demi peperangan ( al-Malhamah al-Kubra ). Di mana mereka akan bersatu menghadapi kamu di bawah 80 bendera dan di bawah setiap bendera terdapat 12 ribu tentera".
- di riwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dari Zu Makhmar ra.

*"Mereka ( bangsa Rum ) akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu sembilan bulan, kira-kira masa hamil seorang wanita".
- Diriwayatkan oleh Ahmad

"Pusat kepimpinan kaum Muslimin pada hari peperangan yang paling besar ( al-Malhamah al-Kubra ) adalah di sebuah negeri yang bernama 'Ghutah', yang mana di negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama 'Damsyiq' ( Damaskus ), ia adalah merupakan tempat tinggal yang terbaik di kalangan kaum Muslimin pada waktu itu".
- Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hakim

"Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kaum Rum turun di A'maq dan di Dabiq ( dekat Damsyiq ), kemudian datanglah satu pasukan yang menghalang mereka dari Madinah yang berasal dari penduduk pilihan bumi, maka ketika mereka sudah berbaris-baris lalu berkatalah orang-orang Rum: 'Biarkanlah ( jangan kamu halangi ) antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami ( yang masuk Islam ) untuk kami perangi', maka kaum Muslimin berkata: 'Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami'..... Maka ketika mereka ( al-Mahdi dan para pengikutnya ) telah sampai ke Syam, keluarlah Dajjal... dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris-baris dengan rapi, tiba-tiba ketika waktu solat sudah masuk, turunlah Isa Ibnu Maryam as.".
- Riawayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

1 ulasan:

ainun salsabila said...

BRIGADE PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah.
Khilafah Islam Akhir Zaman.

Kenapa hati anda seperti Batu?
Ketika Ribuan jiwa kaum muslimin meregang nyawa di seluruh penjuru dunia , Rohingya, Suriah, Kashmir , Indonesia, Palestine, Afrika Tengah dan banyak lagi
tragedi kemanusiaan terus berlaku dengan bengis dan kejam.

Wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh dan kaum lelakinya mati di lorong-lorong jalanan.

Mari Hunus Senjata Kalian, ikutlah bersama kami untuk pembela mereka, pembela terhadap penganiayaan dan penghinaan yang amat sangat dari orang-orang kafir, Orang-orang Mustyrik, dan orang-orang Munafiqin.

Tidak Malukah Anda terhadap Rasulullah SAW melihat seperti kondisi yang sangat memilukan ini, Teruskah anda berdiam diri menjadi Penonton.

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat.
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami dalam naungan Negara Khilafah Islam.
Menjadi Tentara Islam Yang Tangguh dan Menakutkan Bangsa Yahudi, Salibis dan Bangsa-bangsa Musyrikin dan Mari Berjihad dalam Khilafah Islam.
Sudah Tiba Akhir Zaman, Kini Saatnya Berperang untuk Tegaknya dan Jaya Kedaulatan dan Kekuasaan Dinul Islam.

Firman Allah: at-Taubah 36, 73
Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

Firman Allah: at-Taubah 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

Tinggalkan Belenggu Jahiliyah, mari Berjalan Menuju Keridhoan Allah SWT dengan As Sunnah Rasulullah SAW dan para Sahabatnya.

Kini Saatnya Meledakkan Api Jihad Akhir Zaman Mari Perangi Para Thogut Mulkan Jabriyan.

Firman Allah: at-Taubah 38, 39
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: "Berperanglah kamu pada jalan Allah", lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit sekali.
Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Tinggalkan dan hancurkan semua Ideologi orang-orang kufur Mari Hunus Pedang kalian.
Hancurkan Semua Setan-Thagut, sehingga tidak ada lagi Tuhan-Tuhan Manusia yang disembah manusia Kecuali Menyembah Allah yang Esa yang Maha Gagah Perkasa.

INGAT ! Orang-orang yang tidak mau melaksanakan tanggungjawab dan perintah Allah untuk berjihad, adalah dimurkai, dibenci, dilaknati oleh Allah swt dan akan disiksa di akhirat nanti.

Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah SWT!

Mari Aplikasikan Hapalan Qur'an Yang Ada di Dadamu menjadi wujud Nyata sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya, Khilafah Islam Telah Berdiri maka konswekwensi Keimanan anda berada dalam Ujian yang Berat Anda Gabung atau anda tetap setia pada Negara kufur.

Wahai Para Rijalus Sahaleh , para Ikhwan akhir Zaman kehadiran anda kami tunggu Mari kita Berangkat Bersama Meyongsong Janji Rasulullah SAW di Abad kegemilangan Khilafah Islam.
Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Telah dibuka Pendaftaran Militer
Pasukan Komando Bendera / Panji Hitam
email : seleksidim@yandex.com

Google News

 

Tentera Mahdi | Tentera Dajjal