Bismillahirrahmanirrahim

Thursday, January 1, 2009

Perang Dunia IV dan al-Malhamah al-Kubra

"Kamu akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum ( NATO dan EUROPE ) dalam keadaan aman, lalu kamu akan berperang ( Perang Dunia ke IV - Perang Armageddon ) bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka ( Amerika Syarikat - 2/3 kaum yahudi akan musnah ). Maka kamu akan selamat dan mendapat harta rampasan, kemudian kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit - bukit, maka berdirilah seorang lelaki dari kaum Rum. Lalu dia mengangkat tanda salib dan berkata: " Salib telah menang", maka datanglah kepadanya seorang lelaki dari kalangan kaum Muslimin dan membunuh lelaki Rum tersebut lalu kaum Rum mengkhianat* dan terjadilah peperangan demi peperangan ( al-Malhamah al-Kubra ). Di mana mereka akan bersatu menghadapi kamu di bawah 80 bendera dan di bawah setiap bendera terdapat 12 ribu tentera".
- di riwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dari Zu Makhmar ra.

*"Mereka ( bangsa Rum ) akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu sembilan bulan, kira-kira masa hamil seorang wanita".
- Diriwayatkan oleh Ahmad

"Pusat kepimpinan kaum Muslimin pada hari peperangan yang paling besar ( al-Malhamah al-Kubra ) adalah di sebuah negeri yang bernama 'Ghutah', yang mana di negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama 'Damsyiq' ( Damaskus ), ia adalah merupakan tempat tinggal yang terbaik di kalangan kaum Muslimin pada waktu itu".
- Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hakim

"Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kaum Rum turun di A'maq dan di Dabiq ( dekat Damsyiq ), kemudian datanglah satu pasukan yang menghalang mereka dari Madinah yang berasal dari penduduk pilihan bumi, maka ketika mereka sudah berbaris-baris lalu berkatalah orang-orang Rum: 'Biarkanlah ( jangan kamu halangi ) antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami ( yang masuk Islam ) untuk kami perangi', maka kaum Muslimin berkata: 'Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami'..... Maka ketika mereka ( al-Mahdi dan para pengikutnya ) telah sampai ke Syam, keluarlah Dajjal... dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris-baris dengan rapi, tiba-tiba ketika waktu solat sudah masuk, turunlah Isa Ibnu Maryam as.".
- Riawayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

0 ulasan:

Google News

 

Tentera Mahdi | Tentera Dajjal